Raku

En arbetsmetod som är väldigt spännande är raku-bränning.
Raku som betyder glädje på japanska är en metod från 1500-talet.
Det i förväg brända alstret glaceras och bränns.
Föremålet tas glödhett ur ugnen, läggs i sågspån, tidningspapper, hö e.d.
Därefter kväver man elden. Den oglacerade delen av leran blir svart,
och den glacerade delen får de karakteristiska krakeleringarna.

Se all keramik